مدرسه سپهر آفرینش

داستان سپهر آفرینش

داستان سپهر آفرینش از آنجایی آغاز شد که سالها دغدغه زندگی نکردن دانش آموزان سرزمینمان را داشتیم. سالها مشاهده گر کودکانی بودیم که شور و اشتیاق روزهای نخستین مدرسه را در طول مسیر از دست دادند. دیدن فرزندان خسته، ناامید و بی انگیزه این مرز و بوم ما را مصمم کرد تا شاید بتوانیم قدمی کوچک برداریم. و این گونه شد که تصمیم گرفتیم محیطی امن، شاد و پر از آرامش داشته باشیم و آموزش کیفی را مد نظر قرار دهیم و اجازه دهیم دانش آموزان در زیر آسمان سپهر آفرینش آموزش ببینند و همزمان زندگی کردن را با عشق و لذت تجربه کنند.

داستان سپهرآفرینش

داستان سپهرآفرینش از آنجایی آغاز شد که سالها دغدغه زندگی نکردن دانش‌آموزان سرزمینمان را داشتیم. سالها مشاهده‌گر کودکانی بودیم که شور و اشتیاق روزهای نخستین مدرسه را در طول مسیر از دست دادند. دیدن فرزندان خسته، ناامید و بی‌انگیزه این مرز و بوم ما را مصمم کرد تا شاید بتوانیم قدمی کوچک برداریم.

و این گونه شد که تصمیم گرفتیم محیطی امن، شاد و پر از آرامش داشته باشیم و آموزش کیفی را مد نظر قرار دهیم و اجازه دهیم دانش‌آموزان در زیر آسمان سپهرآفرینش آموزش ببینند و همزمان زندگی کردن را با عشق و لذت تجربه کنند.

ارزشهای مدرسه سپهرآفرینش

مسئولیت پذیری

انصاف و آزاداندیشی

کار گروهی و همکاری

روابط کیفی

رشد و پیشرفت

شاد بودن دانش آموزان

برخی از باورهای ما

دانش آموزان همیشه فرصت جبران دارند

همه دانش آموزان می توانند موفق شوند

مدرسه می تواند به انسان بهتر بودن کمک کند

نگاه ما به روزهای پیش رو

تمام تلاشمان این است که برای محقق شدن رویاهای فرزندان این سرزمین و رشد درسی و فکری آنها گامهای موثر برداریم. با تمام وجود در تلاشیم تا به کمک تکنولوژی‌های جدید و به روز، به دانش آموزانمان یاری برسانیم تا مسئولیت‌پذیر، شاد، اخلاق‌مدار، خودآگاه و چند بعدی به مراحل بعدی زندگی خود قدم بگذارند تا بتوانند سازنده ایرانی شایسته ایرانیان باشند.

رویدادها

اخرین رویداد ها را دنبال کنید
رفتن به رویداد‌ها

نگاه ما به روزهای پیش رو

تمام تلاشمان این است که برای محقق شدن رویاهای فرزندان این سرزمین و رشد درسی و فکری آنها گامهای موثر برداریم.
با تمام وجود در تلاشیم تا به کمک تکنولوژی‌های جدید و به روز، به دانش آموزانمان یاری برسانیم تا مسئولیت‌پذیر، شاد، اخلاق‌مدار، خودآگاه و چند بعدی به مراحل بعدی زندگی خود قدم بگذارند تا بتوانند سازنده ایرانی شایسته ایرانیان باشند.

آخرین رویداد ها را دنبال کنید

درباره ما

رویدادها

تماس با ما

محتواهای آموزشی

تلفن:

۰۵۱٣٨۶٧٠٨٨۶

آدرس:

مشهد، بلوار فکوری، بین فکوری 8 و 10