مدرسه سپهر آفرینش

معرفی بازی

معرفی بازی

بازیهای ریاضی: یادگیری ریاضی

«آموزش جدول ضرب»

«آموزش ضرب با طعم شعر و بازی»

Multiplication Table - Times

Exercises For Kids

STEM Buddies: Science for Kids

درباره ما

رویدادها

تماس با ما

محتواهای آموزشی

تلفن:

۰۵۱٣٨۶٧٠٨٨۶

آدرس:

مشهد، بلوار فکوری، بین فکوری 8 و 10